P-piller till katt

Villkor

Genom att använda sidan p-pillertillkatt.se ("Sidan") accepterar du våra användarvillkor som listas nedan.

Fridhems Djurklinik HB, Sidan samt anställda eller ägare vid Fridhems Djurklinik HB tar ej ansvar för konsekvenserna av användandet av p-piller. All information på denna sida ska ses som rådgivande utifrån den kunskap som idag finns om p-piller och ska inte ses som definitiv eller komplett. Informationen kan komma att ändras om förutsättningarna för behandling med p-piller ändras.

När du gör en beställning på Sidan accepterar du att vi tar emot och sparar dina patientuppgifter. Vi kommer inte att lämna ut dessa uppgifter förutom om detta begärs av myndighet i samband med myndighetsutövning.

Varje veterinär har enligt lag skyldighet att föra journal över sina patienter och detta görs även på Sidan. När en beställning görs ombeds djurägaren att ange vilken katt beställningen avser och denna information sparas i vårt journalsystem.

Ingen webbplats är immun mot dataintrång eller s.k. hackers som bryter sig in och stjäl information såsom kontaktuppgifter, email-adress, etc. Sidan kan inte garantera skydd mot detta men har vidtagit alla tänkbara och vedertagna åtgärder för att förhindra att ett sådant intrång kan göras. Där möjlighet gavs har informationen krypterats och därmed gjorts oanvändbar för inkräktare.