P-piller till katt

P-piller är en både praktisk och enkel behandling för att undvika oönskad dräktighet hos din honkatt

Välkommen till P-pillertillkatt.se!

En utegående honkatt bör behandlas med p-piller eller kastreras för att undvika oönskade kattkullar. För att kunna välja det alternativ som passar dig och din katt bäst är det viktigt att känna till lite om katters beteenden samt för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ. Genom att ta del av informationen på p-pillertillkatt.se kan du skaffa dig ett bra beslutsunderlag.

Som smådjurspraktiserande veterinär har jag sedan mer än 25 år behandlat honkatter med p-piller. En p-pillerbehandling bör aldrig vara livslång men är en utmärkt korttidsbehandling under 1 – 2 år. Jag anser att p-piller är ett bra alternativ fram till dess du bestämt dig för att låta para katten eller få henne kastrerad.

Din honkatts hälsa är viktig och jag hoppas att p-pillertillkatt.se ska ge dig tillräckligt med information för att kunna fatta ett klokt beslut för din honkatt.

Vänliga hälsningar,

Christer Linde
Legitimerad veterinär

Christer Linde, legitimerad veterinär